::: Aktuality :::


22.05.2019  Ukončenie analógového vysielania v Ilave

Vážený užívatelia káblovej televízie,

touto cestou Vás chceme informovať o postupnom ukončení "analógového vysielania" káblovej televízie v meste Ilava.

Termín vypnutia: koniec novembra 2019 !

Dôvodom tohto ukončenia je: Táto zastaralá technológia svojimi nárokmi veľmi zaťažuje kapacitu prenosu signálov po kábli a má neúmerne vysoké prevádzkové náklady. No neposkytuje ani zďaleka ten maximálny komfort a kvalitu obrazu, akým je vysielanie digitálne.

Preto Vás chceme požiadať a ak je to technicky možné, aby ste si preladili svoje TV prijímače z analógového vysielania na digitálne. Dnešné televízne prijímače, nie však staršie viac ako cca 7-9 rokov, majú už zabudované zariadenie pre príjem digitálneho vysielania DVB-C. Ak Váš televízor nie je technicky schopný prijímať DVB-C programy, je možnosť si objednať set-top-box v cene 40€ + poštovné. Túto variantu treba dobre zvážiť, vychádzať zo zostatkovej hodnoty Vášho starého televízora, či nie je ekonomicky výhodnejšie zakúpiť TV prijímač nový. Doporučujeme značky SAMSUNG alebo LG.

Pre naladenie digitálneho vysielania Vám prikladáme podrobnejší návod, ktorý sa môže líšiť v závislosti od jednotlivých typov televíznych prijímačov: Na diaľkovom ovládači prepnite vstup z ATV na DTV, cez tlačidlo MENU - SETTING alebo SETUP vojdite do položky NASTAVENIE alebo VYSIELANIE, vyhľadajte položku AUTOMATICKÉ LADENIE, systém KÁBLOVÁ TV, KÁBEL alebo DVB-C. Spustením jednej s týchto položiek sa na Vašom TV prijímači sa spustí automatické ladenie všetkých dostupných programov. U niektorých starších televízorov je treba zmeniť región / krajinu na Nemecko alebo Fínsko a vtedy sa otvorí digitálny tuner v systéme DVB-C alebo káblová TV.

Ak máte problém s naladením týchto programov, neváhajte a obráťte sa na Nás.

Za vzniknuté problémy sa veľmi ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.06.03.2019 - Oznam pre lokalitu Ilava

Dňa 6. 3. 2019 bol zaradený do ponuky nový filmový kanál pod názvom CS FILM. Tento program vysielame len digitálne a je zaradený do rozšíreného súboru.10.11.2017 - Dôležitý oznam pre lokalitu Ilava

Prevádzkovateľ káblovej televízie v meste Ilava firma TV-SAT chce upozorniť všetkých svojich klientov na nekalé praktiky podomových obchodníkov a zástupcov od konkurenčnej spoločnosti.

Títo zástupcovia uvádzajú nepravdivé a zavádzajúce informácie o firme TV-SAT za účelom získania a uzatvorenia novej zmluvy o poskytovaní služieb televízie a internetu od ich spoločnosti. Je potrebné si dobre zvážiť ich ponuku, všetky jej výhody, ale aj nevýhody, no hlavne to, za akých podmienok Vám tieto služby ponúkajú.

Firma TV-SAT má záujem a bude aj naďalej poskytovať svoje služby káblovej televízie a internetu k Vašej spokojnosti.1.11.2017 - Zmeny pre lokalitu Ilava

Za účelom navýšenia kapacity internetových služieb, budú dňom 1.11.2017 presunuté programy ČT2, NOVA INTERNATIONAL a PRIMA+ do rozšíreného súboru. Toto sa týka len analógového vysielania !!! Digitálne vysielanie v základnom súbore - 34 programov a v rozšírenom - 60 programov zostáva nezmenené. Chýbajúce programy je potrebné naladiť na TV prijímači.

Za pochopenie ďakujeme...1.4.2017 - Zmeny pre lokalitu Ilava

Z dôvodu navýšenia poplatkov zo strany komerčných televízií JOJ, MARKÍZA, PRIMA+, NOVA INTERNATIONAL, sme prvý raz nútení podľa čl. 4. Zmluvy o pripojení navýšiť cenu za poskytované služby počínajúc dňom 1.4.2017. Terajšia cena základného súboru je 4,50€ a cena rozšíreného súboru je 8,50€ / mesačne. Nové ceny za poskytované služby od 1.4.2017 sú:

Základný súbor - 11 analógových a 30 digitálnych programov: 7 € / mesiac
Rozšírený súbor - 35 analógových a 56 digitálnych programov: 12 € / mesiac
Cena za neobmedzený internet bez viazanosti - bez zmeny: 10 € / mesiac

Do rozšírenej programovej ponuky pribudne nový kanál - JOJ CINEMA.

Prosíme Vás, aby ste túto skutočnosť zobrali na vedomie a podľa toho si upravili svoje platby za služby.

Dňa 1.4.2017 ráno dôjde k nevyhnutným tech. zmenám parametrov DIGITÁLNEHO VYSIELANIA, kedy prestanú fungovať všetky digitálne programy a bude si ich treba nanovo naladiť v systéme DVB-C. Vtedy bude potrebné vykonať nasledovné kroky:

Na diaľkovom ovládači (podľa typu televízora) stlačíte MENU alebo SETTINGS, šípkami ovládača ↓↑ prejdite na INŠTALÁCIA, NASTAVENIE alebo VYSIELANIE, potvrďte OK, spustite položku AUTOMATICKÉ LADENIE, potvrďte OK, potom prejdite na: KÁBLOVÁ TV / KÁBEL alebo DVB-C, potvrdením tejto položky prejdite na SPUSTIŤ alebo LADIŤ a programy budú všetky znova obnovené. U niektorých starších televízorov je treba zmeniť región / krajinu na Nemecko alebo Fínsko a vtedy sa otvorí digitálny tuner v systéme DVB-C alebo káblová TV. Toto sa netýka analógového vysielania. Taktiež chceme upozorniť že, analógový signál bude v priebehu roka 2017 / 2018 postupne ukončený a vysielanie zostane len digitálne v systéme DVB-C. Prosíme, zoberte i túto skutočnosť na vedomie. Televízory nie staršie ako 5-6 rokov, sú už všetky vyrobené pre príjem digitálnych programov. Ak Váš televízor toto nemá, možným riešením je kúpa set-top boxu DVB-C v cene cca 50€.

Za pochopenie ďakujeme...1.4.2017 - Nové parametre digitálneho vysielania v ILAVE OD 1.4.2017

Parametre pre naladenie základného súboru DVB-C:

Parametre pre naladenie rozšíreného súboru DVB-C:

Postup preladenia TV prijímača:

Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo MENU, SETTINGS alebo SETUP, vojdite do položky NASTAVENIE alebo VYSIELANIE, tam vyhľadajte položku AUTOMATICKÉ LADENIE, systém KÁBLOVÁ TV, KÁBEL alebo DVB-C. Spustením jednej s týchto položiek sa na Vašom TV prijímači spustí automatické ladenie všetkých dostupných programov. U niektorých starších televízorov je treba zmeniť región / krajinu na Nemecko alebo Fínsko a vtedy sa otvorí digitálny tuner v systéme DVB-C alebo káblová TV.

Za vzniknuté problémy sa vopred ospravedlňujeme...1.4.2017 - Dôležitý oznam pre lokalitu Lazy pod Makytou

Z dôvodu navýšenia poplatkov zo strany komerčných televízií JOJ, MARKÍZA, PRIMA+, NOVA INTERNATIONAL, sme po prvý krát nútení podľa čl. 4. Zmluvy o pripojení, navýšiť cenu za poskytované služby počínajúc dňom 1.4. 2017. Terajšia cena poskytovaných služieb je 3,50€ mesačne.

Nová cena za poskytované služby od 1.4. 2017 je: 7 € / mesiac

Prosíme, aby ste túto skutočnosť zobrali na vedomie a podľa toho si upravili svoje platby za služby.

V ponuke je 29 digitálnych programov. Ak Vám sa Vám všetky stanice nezobrazujú, treba si ich nanovo naladiť v systéme DVB-C.

Vysielacie parametre DVB-C:

Za pochopenie ďakujeme...Aktuálny zoznam vysielaných programov nájdete tu.

Stránka bola vygenerovaná za: 0.04 s
Posledná aktualizácia: 22.05.2019

©2015 TV-SAT - Káblová televízia a internet

Vaša IP sdresa: 34.236.190.216
Online návštevníkov: 1

Počet zhliadnutí: 51345